Reglement

Algemene voorwaarden

 1. Deelnemers aan de wedstrijd zijn op het moment van inzenden 16 jaar of ouder. De wedstrijd is toegankelijk voor zowel Nederlandse als internationale makers. 
 1. De sluitingsdatum van de wedstrijd is zondag 6 september, 23:59 uur (CET). Inzendingen die na deze datum zijn binnengekomen zijn uitgesloten van deelname.
 1. Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via de website internationaleverhalenwedstrijd.ilfu.com. Een inzending is pas definitief als de betaling van het deelnamegeld voldaan is. Het tarief voor deelname bedraagt 4 euro per ingezonden verhaal. Deelnemers krijgen per e-mail een bevestiging van hun inzending en betaling.
  Omdat het hier inschrijfgeld voor een wedstrijd betreft is het herroepingsrecht niet van toepassing op de betaling. De ‘verkoop’ is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 1. Per inzender kunnen maximaal vijf verhalen worden ingestuurd. 
 1. Medewerkers en bestuursleden van Stichting Het Literatuurhuis, alsmede een ieder die in loondienst, freelance verband of anderszins in betaalde of onbetaalde vorm betrokken is bij de organisatie van het ILFU 2020, zijn uitgesloten van deelname. 

Verhalen

 1. Inzendingen kunnen de vorm hebben van proza, poëzie, non-fictie, film, fotografie, animatie, muziek, zang, rap, theater, spoken word, dans, luisterverhalen, vlogs, Instastories, TikTokfilmpjes of cross-overs van meerdere verhaalvormen.
 1. Inzendingen mogen een maximale lengte hebben van 3 minuten (375 woorden in geval van tekst). Bijdragen die de maximale tijdsduur overschrijden worden uitgesloten van deelname.
 1. Inzendingen kunnen in de Nederlandse of Engelse taal, dan wel woordloos ingediend worden. Inzendingen in een andere taal dan de twee genoemde talen, dienen te zijn voorzien van een vertaling in een van de twee talen.
 1. Inzendingen zijn nog niet voor andere doeleinden dan voor de ILFU Verhalenwedstrijd in de openbaarheid gepubliceerd. Audiovisuele bijdragen mogen op openbare platforms als Youtube, Soundcloud e.d. worden gepubliceerd ten behoeve van de ILFU verhalenwedstrijd. Downloadlinks (zoals Wetransfer) kunnen niet worden geaccepteerd. Inzendingen waarvan is gebleken dat zij zijn vervaardigd, gepubliceerd of anderszins aan de openbaarheid prijsgegeven met een andere aanleiding dan de ILFU Verhalenwedstrijd kunnen te allen tijde worden gediskwalificeerd van deelname. 
 1. Inzendingen dienen oorspronkelijk werk van de inzender te zijn. Indien blijkt dat er sprake is van plagiaat of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de herkomst van een ingezonden werk, behoudt de organisatie zich te allen tijde het recht voor de inzender te diskwalificeren van deelname. De organisatie van de ILFU Verhalenwedstrijd is niet verantwoordelijk voor de inbreuk op het copyright van derden door inzenders aan de verhalenwedstrijd. 
 1. Na inzending kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht door de inzender. Ook kan de inzending niet meer worden teruggetrokken uit de competitie.
 1. Het copyright op de verhalen berust te allen tijde bij de makers. Bij inzending geeft de inzender toestemming aan Stichting Het Literatuurhuis, de organisator van het ILFU, om zijn/haar bijdrage te publiceren via elk gewenst kanaal of medium. Deelnemers verklaren dat zij hun bijdrage vanaf de dag van inzending tot aan de bekendmaking van de winnaar (30 september 2020) niet zullen publiceren via andere kanalen dan die van het ILFU. Deelnemers geven het ILFU toestemming om de inzending ook na het festival, te weten voor de duur van maximaal één jaar (30 september 2021) te mogen gebruiken voor promotie van het ILFU en de Verhalenwedstrijd via alle gewenste media en kanalen. 

Beoordeling en uitslag

 1. De winnaar van de Internationale Verhalenwedstrijd ontvangt een geldprijs van €10.000 (tienduizend euro). 
 1. Daarnaast kent het festival diverse andere prijzen toe aan inzendingen in de top 30. Deze worden bekendgemaakt op de website internationaleverhalenwedstrijd.ilfu.com.
 1. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 30 september 2020. De bekendmaking van de dertig beste inzendingen vindt plaats op 21 september 2020. 
 1. Alle inzendingen worden anoniem beoordeeld door de jury. 
 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om leden van de jury op elk gewenst moment te vervangen, dan wel te besluiten geen prijzen uit te reiken. 
 1. Het oordeel van de jury is definitief. Juryleden en organisatoren van de verhalenwedstrijden zullen niet corresponderen over de uitslag.